ZDALNE NAUCZANIE

PLAN LEKCJI (ZDALNYCH) OBOWIĄZUJĄCY OD 25 MAJA (pobierz)

PROSIMY O PRZESYŁANIE PRAC UCZNIÓW ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY GOOGLE CLASSROOM

Zgoda na korzystanie z platformy Google Classroom (zobacz)

Zgoda i informacja do rodziców dot. korzystania z GSuite MOS Gliwice (zobacz)

UWAGA UCZNIOWIE KLASY 7 I 8
Pojawiły się materiały z doradztwa zawodowego.
Prosimy o zapoznanie się z nimi ! 👍

Dla wszystkich uczniów nieobecnych w placówce przygotowane zostaną materiały do samokształcenia, które można znaleźć pod adresem:
https://drive.google.com/open?id=1vMYJxRg4wPyqcxleSveRmmfDmS6kgmAX

Pogrupowane są według klas i przedmiotów. Każdy z nauczycieli będzie w odpowiednim folderze umieszczał materiały (notatki, karty pracy, informacje) do samodzielnej pracy przez ucznia.
Te, z materiałów, które będą wymagały sprawdzenia przez nauczycieli (odpowiednio zaznaczone, opisane) należy wysłać, w zależności od przedmiotu, na odpowiedni adres mailowy :
materiały z wiedzy o społeczeństwie na : wos@mosgliwice.pl
materiały z geografii, biologii, chemii na : geogr-biol-chem@mosgliwice.pl
materiały z historii klasy 5-6 na : historia5-6@mosgliwice.pl
materiały z historii klasy 7-8 na : historia7-8@mosgliwice.pl
materiały z j.angielskiego na : angielski@mosgliwice.pl
materiały z j.niemieckiego na : niemiecki@mosgliwice.pl
materiały z j.polskiego na : polski@mosgliwice.pl
materiały z matematyki i fizyki na : mat-fiz@mosgliwice.pl
Wszelkie pytania należy kierować również na w/w adresy mailowe.